نیرو های مومن ما در سر تاسر کشور بدانند حرکت ،به سمت اهداف وآرمانهای اسلامی است

.اماده به کار باشند .یعنی آماده ی کار اقتصادی فرهنگی و سیاسی ، آماده ی حضور در میدانها و عرصه های مختلف باشند